HírekKözélet

Közel 10 napirend. Soron kívüli képviselő-testületi ülés – VIDEÓ

Január utolsó csütörtökjén soron kívül ülésezett Marcali város képvisleőtestülete.

N a p i r e n d:
1. Előterjesztés a Somogy Vármegyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalásáról – melléklet
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

2. Előterjesztés Marcali Város településrendezési eszközeinek 11. számú módosítása vonatkozásában a partnerségi egyeztetés és az előzetes környezeti értékelés lezárásáról
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

3. Előterjesztés a DRV_V_324 kódszámú, Marcali regionális vízmű víziközműrendszer 2024-2038. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének módosításáról – melléklet
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

4. Előterjesztés a DRV_S_305 kódszámú, Marcali szennyvízelvezető és tisztító rendszer víziközmű-rendszer 2024-2038. évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének módosításáról – melléklet
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

5. Előterjesztés a DRV_S_305 kódszámú, Marcali szennyvízelvezető és tisztító rendszer víziközmű-rendszer 2024-2038. évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének módosításáról – melléklet
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

6.Előterjesztés Marcali Város településrendezési eszközeinek 10. számú módosítása kezdeményezésének módosításáról
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

07. Egyebek