HírekKözélet

A Marcali nemzetőrökre emlékeztek a plébániatemplomnál

2024. március 17-én, vasárnap, a 9 órás szentmise után megemlékezést tartottak az 1848-1849-es marcali nemzetőrök emléktáblájánál, a Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplom északi oldalán, a Marcali Római Katolikus Egyházközség és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Marcali Csoportja szervezésében.

A résztvevőket Kiss Kálmán, a KÉSZ helyi csoportjának elnöke köszöntötte, majd a Himnusz eléneklése után röviden beszélt a nemzetőrök hősies helytállásáról, akik a környéken két kisebb győzelmet is arattak Jellasics csapatai felett. A szőcsényi és a boronkai ütközetekben 1848 őszén sikeresen rajtaütöttek és zsákmányul ejtették a horvát utánpótlást szállító szekereket. Majd 1849-ben pedig Marcaliból indult Noszlopy Gáspár népfelkelő serege és szabadította fel a vármegyét egy rövid időre.

Ezután Pozsonyi Piusz, 3. osztályos általános iskolai tanuló szavalta el Petőfi Sándor: Nemzeti dal című versét.

Végül Tomanek Ferenc Áron plébános, Gelencsér Róbert világi elnök és Király Jenő templomatya koszorút helyezett el az emléktáblánál és hajtott fejet a hősök tiszteletére; miközben Ságvári Róbert, a Fény Gyermekei Katolikus Zenekar vezetője és Balogh Bálint kántor elénekelték a Kossuth-nótát.

Írta és fotók: KÉSZ Marcali Csoportja/Kiss Kálmán