HírekKiemelt hírekKözélet

Képviselő-testületi ülés 2018. szeptember 20. – VIDEÓ

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. szeptember 20-án  tartotta soron következő képviselő-testületi ülését.

NAPIREND:

1. Csatlakozás a Bursa Hunagrica ösztöndíjpályázathoz

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

2. Előterjesztés a „Marcali településrendezési eszközök 3. számú módosítás” kezdeményezéséről

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

3./A Előterjesztés a „Marcali településképi arculati kézikönyv” jóváhagyásáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

3./B Előterjesztés a Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról (zip)

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

4. Előterjesztés a Marcali Múzeum, a Múzeum Alapítvány és a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület által, dr. Gál József emlékére állítandó emléktábla elhelyezéséről

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

5. Előterjesztés a Marcali Városi Sportcsarnok elnevezéséről

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

6. Tájékoztató a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Hosszú András, bizottsági elnök

7. Tájékoztató a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Mozsárné Kutor Veronika, bizottsági elnök

8. Tájékoztató a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Kissné Molnár Ágnes, bizottsági elnök

9. Egyebek