HírekKultúra

Könyvbemutató: Mesztegnyő 1944/1945

2018. szeptember 24-én, hétfőn 18 órakor a Mesztegnyői Faluházban mutatták be Boda Sándor és Cseh Valentin Mesztegnyő 1944/1945 című könyvét, amely a második világháborút átélt emberek visszaemlékezéseit tartalmazza.

A bemutató iránt akkora volt az érdeklődés, hogy a jelenlévők zsúfolásig megtöltötték a termet. A megjelenteket Kövesdiné Panyi Antónia köszöntötte, majd bevezetője után átadta a szót dr. Havasi Bálintnak, a keszthelyi Balaton Múzeum igazgatójának, aki először ismertette a szerzőpáros életútját. Ezt követően pedig kérdés-felelet formájában szólította meg a szerzőket.

Elsőként Cseh Valentin, a zalaegerszegi Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum munkatársa beszélt a Margit-állás előterében zajló harcokról, illetőleg kitért a háborús összefüggésekre és a zalai olajmezők jelentőségére. A kötetben ő írta a bevezető tanulmányt, valamint sajtó alá rendezte és jegyzetekkel látta el a kéziratot.

Ezután Boda Sándor elevenítette fel a könyv születésének körülményeit, amely munka eredetileg egyetemi szakdolgozatnak készül, és hosszú éveknek kellett eltelnie ahhoz, amíg nyomdába kerülhetett. A második világháború komoly pusztítást okozott nemcsak Európában, hanem Magyarországon is. Az óriási veszteségek nemcsak a hazát, hanem a helyi közösségeket, köztük Mesztegnyőt is sújtották. E Somogy megyei kis község háborús hétköznapjai elevenednek fel összesen 36 riportalany révén. A visszaemlékezők közül külön kiemelte Vízvári János nevét is, aki nemzetőr volt annakidején, ezért 9 év fogságot kellett elszenvednie. A rendszerváltozásig ugyanis nem lehetett nyíltan beszélni ezekről a dolgokról és inkább hallgattak az emberek, hogy mik is történtek például a szovjet megszállás idején. Végül aztán megváltozott a helyzet és 1989 után ezeket a kendőzetlen történeteket már szabadon meg lehetett örökíteni az utókor számára.

A könyvet prof. dr. Szakály Sándor lektorálta. A felelős kiadó dr. Havasi Bálint, a keszthelyi Balaton Múzeum igazgatója volt. A szerkesztési munkát Vidák Tünde, a Marcali Múzeum igazgatója is segítette. A borítótervet és a nyomdai előkészítést Császár Renáta, a képek szerkesztését ugyancsak ő és Ilácsa József végezték. A térképeket Lazányi János készítette. A kiadvány megjelenését a Balatoni Múzeumért Alapítvány, a Keszthelyi Csengele Bt., Mesztegnyő Község Önkormányzata és a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) is támogatta.

 

Írta és fotók: Kiss Kálmán