HírekSzines

Évzáró közgyűlés.

A   Marcali  Bajtársi  Egyesület  2019.  január  16-án  tartotta  hagyományos  évzáró  közgyűlését   a  Civil  Szervezetek  Házában.   A  közgyűlést  megtisztelte  jelenlétével   Dr.  Sütő  László  Marcali  város  polgármestere,    Mészáros  Károly  őrnagy,  a  Kaposvári  Toborzó  és  Érdekvédelmi  Központ  munkatársa,  valamint  két  társ  civil  szervezet   vezetője.

A  napirendi  pontok  között  szerepelt  az  elnökség  beszámolója  az  elmúlt  év  munkájáról,  az  egyesület  gazdálkodása, anyagi  pénzügyi  helyzete,  valamint  az  ellenőrző  bizottság  jelentése.

Szentes  István  az  egyesület  elnöke  köszöntötte  a  megjelenteket,  majd  ismertette  az  elnökség  beszámolóját  a  2018.  évi  munkáról,  a  végrehajtott  feladatokról,  a  programokról. A  következő  felszólalóként    Jancsó  Pál  értékelte  az  egyesület  gazdálkodását,  pénzügyi  helyzetét.  Bartsch  Zoltán  az  ellenőrző  bizottság  elnöke  beszámolt  az  elmúlt  évi  ellenőrzésekről,  az  okmányolás  rendjéről.  A  Marcali  Bajtársi  Dalárda   elmúlt  évi  munkájáról,  a  fellépésekről  Bognár  György   tájékoztatta  a  közgyűlést.
A  hozzászólások után  mindhárom  dokumentumot  egyhangúlag  fogadta  el  a  tagság.

Ezek  után   Szentes  István  elnök  vázolta  az  egyesület  2019.  évi  munkatervét,  majd  Jancsó  Pál  az  éves  pénzügyi  tervet. A  két  dokumentumot  szintén  egyhangúlag  fogadta  el  a  közgyűlés.

Köszönjük a tudósítást és a képeket Kőrösi Andrásnak.