Hírek

Képviselő-testületi ülés 2019. április 25. – VIDEÓ

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. április 25-én (csütörtökön) 14.00 órakor tartotta soron következő képviselő-testületi ülését.

NAPIREND:

1. Tájékoztató Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi tevékenységéről
Előadó: Greffer József, tű. ezredes, kirendeltségvezető

2. Beszámoló a Marcali Hivatásos Tűzoltóság 2018. évi tevékenységéről
Előadó: Tompos Gábor tű. őrnagy, tűzoltóparancsnok

3. A 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásának megvitatása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

4. A Zita Királyné Közalapítvány alapító okiratának módosítása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

5. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

6. Előterjesztés a 2018. évről készített éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

7. Előterjesztés bírósági ülnökök megválasztásáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

8. A Marcali Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

9. A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról szóló 21/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

10. Az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló 11/2018. (VI.22.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

11. Tájékoztatás a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

12. Előterjesztés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány intézményátszervezésének véleményezéséről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

13. Tájékoztató a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Mozsárné Kutor Veronika, bizottsági elnök

14. Tájékoztató a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Hosszú András, bizottsági elnök

15. Tájékoztató a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Kissné Molnár Ágnes, bizottsági elnök

16. A Marcali Művelődési Központ alapító okiratának módosítása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

17. Előterjesztés „Melegítőkonyha és étkezde kialakítása a Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában” tárgyú pályázat benyújtásáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

18. Előterjesztés „Marcali Sport utcai edzőcsarnok felújítása” tárgyú pályázat benyújtásáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

19. Előterjesztés a Marcali 1909/24/A/4 hrsz.-ú (Bene F. u. 4. I./2.) lakás vevőkijelöléséről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

20. Elterjesztés a Marcali 11/4/A/13 hrsz.-ú (Rákóczi u. 13. I. lh Mz.10.) lakás vevőkijelöléséről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

21. Előterjesztés a Marcali 326/21 hrsz.-ú és a 326/28 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

22. Előterjesztés pályázat benyújtásáról” Az önkormányzatok működőképességének megőrzésére szolgáló rendkívüli támogatás” tárgyában
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

23. Előterjesztés önkormányzati út művelési ág változásáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

24. Egyebek