HírekKözélet

Kórházkarácsony 2019

2019. december 19-én, csütörtökön 15 órakor – a korábbi évekhez hasonlóan – a Marcali Római Katolikus Plébánia szervezésében önkéntesek látogattak el a kórházba, hogy a betegeknek is elvigyék karácsony üzenetét.

Az ápolási és krónikus osztályon Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános rövid liturgiákat tartott a járóképes, idős betegeknek, akiknek felolvasták a karácsonyi örömhírt. Az ünnepségen közismert egyházi énekek csendültek fel, melyekbe – hálatelt szívvel és néha-néha elérzékenyülve – a betegek is bekapcsolódtak. Ezen kívül az alkalomhoz illően versek is elhangzottak Tóth Eszter Ágnes gimnazista, és Ladencsics Zoltán tolmácsolásában.

Iván atya ezután külön megköszönte a nővérek és az orvosok áldozatos munkáját, amit a kórházban az elesett emberekért tesznek. A betegek ezután szentáldozáshoz is járulhattak Iván atya és Jáki Zoltán jóvoltából, miközben a gyermekek szentképekkel, illetve naranccsal ajándékozták meg őket, valamint a nővéreket és ápolókat, akik süteménnyel viszonozták a kedvességet.

A kórházkarácsonyon a Marcali Karitász Csoport aktivistái és a Noszlopy iskola 7. osztályos hittanos diákjai vettek részt dr. Gyulainé Domján Zsuzsanna hitoktatónővel együtt.

A csoport ezután a belgyógyászatot, a sebészetet és a hospice osztályokat is sorra felkereste és az ott lévőket is megajándékozta.

Írta és fotók: Kiss Kálmán