HírekKözélet

Marcali zarándokcsoport is részt vett Ferenc pápa budapesti szentmiséjén

2021. szeptember 12-én, vasárnap, a kora reggeli órákban indult útnak a marcali zarándokcsoport különjárati autóbusza a Hősök teréről, hogy részt vegyenek az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) záró szentmiséjén, melyet Ferenc pápa celebrált Budapesten, a Hősök terén.

A városból előzetesen 44 fő jelentkezett Gelencsér Róbert világi elnöknél és feleségénél, akik a Marcali Római Katolikus Egyházközség képviseletében részt vettek az előkészületi munkákban, illetőleg regisztrálták a személyeket a NEK Titkárságának honlapján. Autóbusszal összesen 37-en, vonattal és autóval 7-en indultak a nem mindennapi eseményre. Rajtuk kívül ketten a keszthelyi csoporttal, egy Budapesten tanuló egyetemista, pedig egyéni regisztrációval képviselte településünket és egyházközségünket a StatioOrbis-on. Útközben dr. Gyulainé Domján Zsuzsanna hitoktatónő vezetésével, rózsafüzér imádsággal és lelki ráhangolódással, gondolatokkal készítette fel a csapatot a szentmisére. Majd dr. Gyulai Botond akolitus pedig az eucharisztikus kongresszusok történetét ismertette a jelenlévőkkel a buszon, miközben külön kitért az 1938-as budapesti szervezésre is. Nagy öröm volt az odafelé vezető úton, az egyik pihenőhelyen, ismerős mesztegnyői zarándokokkal összefutni, akik szintén a kongresszusra tartottak.

A Marcali zarándokok csak a szigorú biztonsági intézkedések betartásával, illetőleg alapos ellenőrzések után léphettek be a Kodály köröndön kijelölt szektorukba, ahol hatalmas kivetítők segítségével kapcsolódhattak be a liturgiába. A szervezők megfelelő hangosításról is gondoskodtak, így senki nem maradt le a Hősök terén zajló eseményről, illetve Ferenc pápa protokolláris programjáról. Ezen kívül sokan zsebrádiókon a megfelelő frekvenciákat beállítva, illetőleg mobil telefonokon keresztül nézhették az élő televíziós közvetítést is az internetes kapcsolatok révén.

A záró szentmise kezdete előtt – a Szentatyát várva – már három órávalkorábban megkezdődött a felkészülés, melyet különböző zenékkel, és tanúságtételekkel tettek színesebbé. A NEK hírnökei: Ekler Luca és Dani György paralimpikonok, valamint Pindroch Csaba és Kubik Anna színművészek személyes vallomásokat tettek Istenkeresésükről és a szeretet életalakító hatásairól.

Közben a kivetítőkön rendszeresen mutatták Ferenc pápa programját is. Majd pedig az állami és egyházi, valamint különböző vallási felekezetek vezetőivel való találkozója után, a több százezres tömeg életre szóló élménye volt, amikor a Szentatya pápamobiljaaz ünnepi szentmise előtt végighaladt és áldást osztott a Hősök teréről a Dózsa György, majd az Andrássy úton. Ferenc pápátmindenhol lelkesen integető embertömeg fogadta. A marcaliak zászlaja is ott lengett, melyet lelkes imaköri tagok külön erre az alkalomra és az utókor számára emlékeztetőül készíttettek.

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záró szentmiséjénErdő Péter bíboros, prímás köszöntőjében a következőket mondta: „a StatioOrbis– nagyon erős szimbólum: kifejezi egységünket Krisztus körül, Szent Péter utóda vezetésével, az egész világból ideérkezett püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel és szerzetesnőkkel, és valamennyi hívővel; az ökumenikus jelenlét pedig közös vágyunkat minden megkeresztelt ember egysége iránt.” Ennek az egységnek az építését szolgálja ez az ünnep is, amikor jelen vannak a testvéregyházak képviselői: I. Bartholomaiosz konstantinápolyi pátriárka, az ortodoxia, illetve a zsidó vallás képviselői, valamint olyanok is, akiknek más a világnézetük. „Budapest – Magyarország és Európa szívében – a hidak városa. Hivatásunknak érezzük, hogy híd legyünk Kelet és Nyugat között, a különböző kulturális és vallási világok, a nemzetek között” – hangsúlyozta a bíboros. „Ezt tesszük lelkiismeretünk által ösztönözve, vértanúink és hitvallóink nyomdokain a krisztusi életszentségre törekedve.”

Az istentiszteleten Ferenc pápa szentbeszédében a: „Hát ti mit mondotok, ki vagyok?” – Jézus tanítványainak feltett kérdésére Péter reakcióinak útját követve adott választ. Péter ezen az úton eljutott Jézus csodálatából Jézus követésére. A pápa azt kérte, haladjunk vele ezen az úton, és mi is adjuk meg saját válaszunkat.

Jézus fokozatosan fedte fel húsvéti identitását– a valódi Jézust, aki azonban nem az volt, akit a világ várt. A világ az uralkodót várta, a valódi Jézus azonban nem erővel uralkodik, nem hallgattatja el ellenségeit. A valódi Jézust az Eucharisztiában fedezhetjük fel: Jézus a megtört kenyér, a keresztre szegezett és másokért odaajándékozott szeretet. Úr egy kenyér egyszerű formájában: mindig velünk van, és engedi, hogy megtörjük, szétosszuk, és táplálékunkká válik. Szolgává lesz azért, hogy üdvözítsen bennünket, meghal azért, hogy nekünk életünk legyen. Benne a szeretet áll elénk, és különbségtételt kér: választanunk kell a valódi Isten és énünk istene között.

Ahogyan Péter is szívesebben lázadt, amikor felmerült a fájdalom perspektívája, úgy mi is legszívesebben elfordulunk a kereszttől. „Jézus azonban megráz bennünket. Azt várja, hogy a kereszt előtt megtisztítsuk vallásosságunkat, és engedjük, hogy Jézus kigyógyítson a bezárkózásból, hogy megnyisson az osztozásra. Ez bensőnk gyógyulását hozza, és elindít azon az úton, amely mindig a másik javát keresi, egészen önmaga feláldozásáig.

Péter ezt az utat járja, míg megtalálja a maga válaszát. Felismeri, ki az igazi Jézus, és bár még elbotlik, de megbocsátásról megbocsátásra egyre jobban felismeri Isten arcát, míg végül eljut a terméketlen csodálattól Krisztus valódi követésére.

Tőlünk is ezt kéri Krisztus. Ferenc pápa arra biztatott: nyerjünk ehhez erőt a szentségimádásból, szánjunk erre mindig időt. Az Úr mindig ott van velünk.

Erre hív minket is a NEK és a mai nap. Előre kell néznünk. Legyen ebben kiindulópont a ma adott válaszunk, és mindennap ébredjen bennünk újra a kérdés: „Hát ti mit mondotok, ki vagyok?”

A NEK záró szentmiséjén mintegy 100 püspök és sok száz pap koncelebrált együtt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) tagjaival és sok vendég főpásztorral.Kifejezetten erre az alkalomra állt össze Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola vegyeskarából és a Kárpát-medencei magyarság katolikus énekkaraiból egy 2.140 fős kórus, melyet Varga László, az Országos Magyar Cecília Egyesület (OMCE) központi igazgatója, a váci székesegyház karnagya szervezett egybe, illetőlega Magyar Állami Operaház Zenekara kísért. A zenei rendező ifj. Sapszon Ferenc volt. A változatos zenei repertoárban a gregoriántól, a klasszikus polifónián át a későbbi zenei korszakok számos remekműve is megszólalt.

A szentmise a pápai, a magyar himnusz, valamint a Boldogasszony anyánk kezdetű népénekekkel zárult.

Végül Ferenc pápa vezetésével elimádkozták az Úrangyalát. Ezután a SzentatyaIsten áldását kérte a magyarságra, majd köszönetét fejezte ki: „Köszönöm a nagy magyar keresztény családnak, amelyet szeretnék magamhoz ölelni különböző rítusaival, történelmével, a katolikus és más felekezetekhez tartozó testvérekkel, akik valamennyien a teljes egység irányába haladunk.”

Azt kívánta a Szentatya, hogy a kereszt legyen számunkra a híd a múlt és jövő között. „A vallásos érzés ennek a gyökereihez olyannyira kötődő nemzetnek az éltető nedve. De a földbe szúrt kereszt nemcsak arra indít bennünket, hogy jól gyökerezzünk meg, hanem a magasba is nyúlik és kitárja karjait mindenki felé. Arra hív, hogy ragaszkodjunk gyökereinkhez, de ne elégedjünk meg ezzel; hogy merítsünk a forrásból és adjunk inni mindazoknak, akik szomjaznak a mi korunkban. Azt kívánom nektek, hogy legyetek ilyenek: megalapozottak és nyitottak, mélyen gyökerezőek és másokat tisztelők. Veletek és értetek mondom: Isten, áldd meg a magyart!” – kért áldást a magyar népre a katolikus egyházfő.

A szentmisén részt vett Áder János köztársasági elnök; Orbán Viktor miniszterelnök; Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes; Kövér László, az Országgyűlés elnöke; Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke; Varga Zs. András, a Kúria elnöke; Varga Judit igazságügyi miniszter; Benkő Tibor honvédelmi miniszter; Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára; Schmitt Pál volt államfő; Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke és Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere is.

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusokat záró szentmisét XXIII. János pápasága óta nevezik StatioOrbisnak, és ez az ünnepélyes szertartás jeleníti meg az egyetlen nagy közösség létrejöttét az Úr asztala körül. Budapest jelentősége, hogy 2000 óta először történt meg, hogy a katolikus egyházfő személyesen vett részt ezen a világeseményen.

Magyarországon legutóbb 25 évvelezelőtt járt a pápa, Szent II. János Pál, aki akkor Pannonhalmára és Győrbe látogatott el. Ferenc pápával pedig két évvel ezelőtt Csíksomlyón találkozhattak magyarok.

Forrás: Trauttwein Éva/Magyar Kurír (https://www.magyarkurir.hu/hirek/mindig-masik-javat-onmagunk-felaldozasaig-ferenc-papaval-unnepeltunk-hosok-teren)

Írta: Kiss Kálmán

Fotók: Szaka Zsolt, Kiss Kálmán