HírekKözélet

Soron kívüli képviselő-testületi ülés 2022. július 13. – VIDEÓ

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. július 13-án soron kívüli képviselő-testületi ülést tartott. 

Napirend:

1. A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója az időközi választásról

Előadó: Györei István, HVB Elnök

2. Az időközi választáson megválasztott képviselő- testületi tag eskütétele

Előadó: Györei István, HVB Elnök

3. Ügyrendi döntés a bizottságok tag választáshoz kapcsolódóan titkos vagy nyílt szavazással való szavazás ügyében

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

4. Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottsága tagjának megválasztása

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

5. Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottsága tagjának megválasztása

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

6. Előterjesztés a Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont komplex turisztikai infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése – TOP_Plusz-1.1.3-21-SO1 pályázat benyújtásáról

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

7. Előterjesztés a TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00006 azonosító számú, „Marcali Keleti Iparterület fejlesztése” című projekt keretében benyújtott ráemelési kérelem visszavonásáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

8. Egyebek