HírekKözélet

Tóth Péter önkéntes munkájáért Caritas Hungarica díjban részesült

2022. október 15-én, szombaton, Budapesten az újbudai Magyar Szentek Templomában ünnepi szentmise keretében adták át az idei év Caritas Hungarica kitüntetéseit azoknak az aktivistáknak, akik Katolikus Karitász keretein belül önkéntes munkával segítik a lakhelyük rászorulóit. Marcaliból a mostani alkalommal Tóth Péternek, a Marcali Karitász csoport helyettes vezetőjének ítélték oda és adták át a ragos elismerést.

Az istentiszteletet Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök celebrálta, aki szentbeszédében többek között arról is beszélt, hogy: a Karitász munkatársainak is az evangéliumot hirdető Egyház tanítását kell befogadniuk. „Ezt kell képviselnünk a világban, erre a sajátos küldetésre van meghívásunk. Mindig, mindenkor töltekezzünk Krisztussal, lelkünkben Krisztus szeretetét vigyük és adjuk az arra rászoruló embertársainknak.”

A szentmisét követően Zagyva Richárd, a Karitász országos igazgatóhelyettese köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy: a Katolikus Karitász vezetősége 2012-ben alapította meg a Caritas Hungarica díjat, amelynek célja elismerni és értékelni a Karitász önkénteseinek különböző szociális területeken végzett példaértékű munkáját. Ennek jeléül külön kitüntetéssel jutalmazzák azokat az önkénteseket, akik Krisztus szeretetéről példaértékűen tesznek tanúságot. A díj további célja az önkéntesség társadalmi megítélésének növelése, a karitatív tevékenységre való buzdítás, Árpád-házi Szent Erzsébet nyomán, valamint példaképül állítani mások elé azokat a köztünk lévő híveket, akik Krisztus szeretetével önzetlenül segítenek a rászorulókon, Jézus tanításának szellemében: „Mert éhes voltam, és ennem adtatok, szomjas voltam, és innom adtatok. Vándor voltam, és befogadtatok. Mezítelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és felkerestetek.” (Mt 25,35–36)

A díjra évente, egyházmegyénként legfeljebb három személyt javasolhat a helyi karitászigazgató. Az elismerést azok a plébániai önkéntes karitászosok kapják, akik a legtöbbet teszik a rászorulókért, segítik őket élelmiszerrel, gyógyszerrel, ruhával, bútorral, és mindezt rendszeresen teszik.

Majd ezután ünnepi keretek között került sor a Caritas Hungarica díjak átadására Spányi Antal püspök, a Katolikus Karitász elnöke; Écsy Gábor országos igazgató; valamint az egyházmegyei igazgatók jelenlétével.

Az idei esztendőben összesen 36 karitász aktivista – szerte az országból – részesült a kitüntetésben, a Kaposvári Egyházmegyéből a marcali Tóth Péter mellett Merényi Vanda és Vajda Attiláné kapta meg a rangos elismerést.

A Marcali Karitász csoport helyettes vezetője Tóth Péter hosszú évek óta önkéntes aktivista tag. Laudációjában elhangzott: „Szorgalmas buzgalommal végzi önkéntes tevékenyégét, szívén viseli a szegények sorsát. Az adományok összegyűjtésében, rendszerezésében és szállításában is aktívan közreműködik. Saját gépkocsijával önzetlenül szállítja ki a különféle adományokat, azok részére, akik idősek, betegek, vagy mozgásukban korlátozottak. Munkája során a hajléktalanokkal való törődésre is van rálátása. Rendszeresen vannak olyan családok is, akiket különféle adományokkal (fa, tüzelő, élelmiszer, pénz stb.) önzetlenül segít. A vasárnapi szentmisékre és a különféle egyházi ünnepekre több idős, beteg, mozgásában korlátozott embert maga viszi el a templomba és haza is.”

Október 16-án, vasárnap a 9 órás szentmise keretén belül Kiss Iván c. prépost, plébános, és Király Jenő templomatya köszöntötte és gratulált Tóth Péternek a Marcali Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplomban, Sávoly Andrea, a helyi Karitász Csoport vezetője pedig felolvasta a kitüntetett Caritas Hungarica díjas laudációját.

Forrás és fotók: Magyar Kurír/Szerző: Bodnár Dániel, Fotók: Merényi Zita

https://www.magyarkurir.hu/hirek/mindig-mindenkor-toltekezzunk-krisztussal-atadtak-caritas-hungarica-dijakat-budapesten

Írta és fotók: Kiss Kálmán