HírekKözélet

2024. évi Nagyszombati vigília Marcaliban

2024. március30-án, Nagyszombaton, 18 órakor kezdődött a Húsvéti vigíliaa Marcali Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplomban, melyet Tomanek Ferenc Áron plébános celebrált. Húsvét a Katolikus Egyház legnagyobb ünnepe, amely a kereszténység örömhírét hirdeti: Jézus Krisztus feltámadt a halálból és mindenkit meghív az örök életre.

Marcaliban is a tűz-megáldásával kezdődött a szertartás. Ferenc atya a plébániatemplom főbejárata előtt végezte el a liturgiát, majd erről gyújtották meg az új húsvéti gyertyát. Ezt követően a lelkipásztor, a ministránsok kíséretében bevonult a templomba, miközben többen gyertyát gyújtottak. A húsvéti gyertya fénye ugyanis Isten győzelmét hirdeti a halál felett, Krisztus feltámadását a holtak országából.

Majd a Húsvéti Öröménekkel (Exultet) folytatódott a liturgia, amely az idén Tomanek Ferenc atya tolmácsolásában hangzott fel. Ezután az ószövetségi olvasmányok következtek, melyek az üdvösségtörténet nagy állomásain keresztül vezetik a híveket. A harmadik olvasmány után felcsendült a Glória, Isten dicsőítése és „visszatértek a harangok Rómából”, meghívva a hívőket Krisztus győzelmének ünneplésére. Jézus feltámadását, az igazi örömhírt hirdeti az evangélium.

Ferenc atya prédikációjában Jézus Krisztus halálból való feltámadásáról beszélt, és arról hogy mindenkit meghív az örök életre. Az Üdvözítő „Feltámadt, valóban feltámadt”, Isten irgalmas szeretete győzött a bűn és a halál felett.

A homília után következett a mindenszentek litániája, majd a vízszentelés szertartása a keresztelőkútnál, valamint a jelenlévő hívek megerősítették keresztségi fogadalmukat. Ezt követően a szentmise a megszokott rend szerint folytatódott továbbaz áldozati liturgiával, majd pedig a hagyományos fáklyás-zászlós húsvéti körmenettel, melyen a ministránsok, az imakörök tagjai, valamint a jelenlévő hívek tevékenyen részt vettek. Az idei esztendőben is a körmenet a Rákóczi utca járdáján vezetett egészen az önkormányzatig, majd onnan vissza a Hősök, és a Boldog II. János Pál pápa téren át a plébániatemplomig.A liturgia ünnepi áldással ért véget.

A nagyszombati vigílián Balogh Bálint kántor és a Marcali Fény Gyermekei Katolikus Zenekar működött közre gitáros énekekkel. A körmenet zavartalan lebonyolításában a Marcali Városi Rendőrkapitányság és a Marcali Polgárőrség tagjai vettek részt, akiknek a szervezők ezúton külön is megköszönik az ünnepi szolgálatát.

Mindenkinek áldott húsvéti ünnepeket kíván a Marcali Római Katolikus Egyházközség!

Írta és fotók: Marcali Plébánia/Kiss Kálmán