HírekSzines

Újra együtt az „Akacia Brigade”

Magyar Néphadsereg 7025 152mm-es önjáró – az egyetlen – ágyútarackos tűzérosztály a magyar hadsereg legkorszerűbb és az egyik kiemelkedőbb kiképzettségű alakulata hosszú éveken keresztül a Marcali külső laktanyában állomásozott, kis Várpalotai – három év – kitérővel egészen a hadrendből való kivonásáig.

Csarmasz Gyula katonatársunk, – kivel Várpalota-Kincsesbánya „kitérőn” (Kincses tábor) szolgáltunk együtt -, kezdeményezésére – (Korábbi kisebb próbálkozások után.) 2023. december 09.-én jöttünk össze Várpalota legszebb részén, a Mandulásban. (Várpalota és Kincsesbánya akkor nagyon szívünkhöz nőtt. Az alakulat 1987-1990 között állomásozott az említett helyőrségekben. Várpalota akkor még a legélhetőbb szénbányászati központ, Kincsesbánya pedig a bauxit bányászat felleg vára volt.) Nekünk a korábbi vezető állománynak – jó magamnak, Juhász Kálmán parancsnoknak, Krizsán Tibor törzsfőnöknek, Lakics László üteg parancsnoknak – leírhatatlan volt az a szeretetet, melyet harminchétév után kaptunk a volt katonáinktól. Ez a legszebb elismerés amit egy vezető  valaha is kaphat, a már meglett szülőktől, nagyszülőktől, kiváló és  sikeres, az élet nagydolgait megoldó és sok vihart megélt emberektől. Jó élekkel és tisztelettel gondoltunk és emlékeztünk mindenkire, aki akár főtisztként, tisztként, tiszthelyettesként, sorkatonaként szolgált a 152mm-es önjáró ágyú-tarackos tűzérosztálynál, így egyetlen hősi halottunkra, Kránitz Antalra is. (Aki 1994. július 25-én a várpalotai lőtér un. Csörlőházi pontján vizsgalövészet alkalmával, aknavető csőrobbanás következtében halt hősi halált.)

A találkozó végén úgy döntöttünk, hogy ameddig megtehetjük, évente találkozunk, remélhetőleg mindig többen és többen az élők közül.

Mi 152-es önjárók úgy gondoljuk, hogy a Tatán díszlokáló, a Klapka György 1. Páncélosdandár PZH 2000 155 mm-es önjáró tarackkal felfegyverzett tüzér osztályának, tüzér szakmai és a „vas” tekintetében is Mi voltunk, illetve vagyunk az un. „jogelődök”.

Ennek az elképzelésünknek adtunk nyomatékot április 19.-én a dandár nyílt napján, hol a vendéglátóinknak köszönhetően testközelbe kerültünk az „új vashoz”, PZH 2000 – hez. Köszönjük Tóth István ezredes úrnak, dandár parancsnokának, hogy a nyílt nap keretében lehetővé tette csapatunknak, az „Akácija Brigádnak” az új eszköz megismerését és a vendégül látást.             

Dr. Mészáros Géza külön köszöni a marcali gyökerű Lutor Krisztián őrnagy úrnak a megkülönböztetett figyelmet, ki a házigazdánk volt, köszönet Éless Krisztián alezredes úrnak, dandár kiképzési főnökének, megbízott hadműveleti főnöknek és köszönet a tűzérosztály megbízott parancsnokának, Kézi Rudolf őrnagy úrnak a szakmai kalauzolást.