HírekKiemelt hírek

Ülésezett a Marcali Kistérségi Társulás.

Dr. Sütő László elnök köszöntötte a megjelent polgármestereket majd hét napirendet tárgyaltak meg a településvezetők.

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítására került sor, majd elfogadták a Társulás 2018. évi közbeszerzési tervét. Szó esett az Óvodai Központ felvételi körzetének felülvizsgálatáról, illetve elfogadásra került a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. A járás fogászati ellátásáról, így a II., III. és IV. sz. fogászati vegyes körzetek fogorvosi beosztásáról is tájékoztatást kaptak a megjelentek.

A DBR Nonprofit Kft. között fennálló Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási szerződés alapján Böhönye kivételével az összes település hulladékszállítását a kft. végzi ezentúl.

A társulás egyhangúlag elfogadta a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 2017. évi beszámolóját, sőt elismerésben részesítette a szolgálat munkáját. Az érintett településvezetők az EFOP pályázatokról is szót váltottak, a kulturális fesztiválok forrásairól és lebonyolítások tervezéséről.